ZARZĄDZANIE
NASZE NIERUCHOMOŚCI
X-lecie
POŚREDNICTWO


W maju 2006 roku odbył się na zamku w Niepołomicach uroczysty Zjazd z okazji X-lecia STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW i  ADMINISTRATORÓW NIERTUCHOMOŚCI w Krakowie, w skrócie SZAN. Było to pierwsze Stowarzyszenie w Krakowie i jedno z pierszych w Polsce.

                                  Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości

Top